Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση για Στελέχωση
A A

Πρόσκληση για Στελέχωση

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018 - Πλήρωση θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων Πόρων (Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

210 3256550 – Κουτρούτσου Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη Μονάδας Γ

210 3256555 – Χαλυβοπούλου Λαμπρινή, Στέλεχος Μονάδας Γ

Συνημμένα Αρχεία