Αρχική / Νέα / Uncategorized / Ανακοίνωση-Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση 040
A A

Ανακοίνωση-Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση 040

Αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 040 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση της πρόσκλησης και είναι δυνατή η υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης / Τεχνικού Δελτίου Πράξης.