Αρχική / Επικοινωνία
A A

Ειδική Υπηρεσία

Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα
Τηλ: 210 3256558 - 210 3256530
Fax: 2103256559