Αρχική / Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τ.Α.Μ.Ε.
A A

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τ.Α.Μ.Ε.

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (Αριθμός απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2019)4142-28 Μαϊ 2019)