Αρχική / Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τ.Ε.Α.
A A

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τ.Ε.Α.

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 (Αριθμός απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2018)6305-18 Σεπ 2020)