Αρχική / Μητρώο Προμηθευτών
A A

Μητρώο Προμηθευτών

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον  κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης για δημιουργία και τήρηση Καταλόγου

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή