Αρχική / Νέα / Uncategorized / Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035, για μια ημέρα λόγω τεχνικών προβλημάτων
A A

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035, για μια ημέρα λόγω τεχνικών προβλημάτων

Δίνεται επιπλέον παράταση για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προτάσεων, μέχρι την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019, λόγω τεχνικών προβλημάτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτημάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 2322/04-10-2019 Πρόσκληση με κωδικό 035 και Α/Α ΟΠΣ: 3928 (ΑΔΑ: 6266465ΧΙ8-71Κ).