Αρχική / Νέα / Uncategorized / Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035 και τίτλο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, σε επαγγελματικές δεξιότητες»
A A

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035 και τίτλο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, σε επαγγελματικές δεξιότητες»

Σε συνέχεια της ανοικτής Πρόσκλησης με κωδικό 035 και τίτλο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, σε επαγγελματικές δεξιότητες»  ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δίνεται ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προτάσεων, μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου. Η παράταση δίνεται λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και για την διευκόλυνση της προετοιμασίας των σχετικών αιτημάτων. Σημειώνεται ότι πρόκειται άμεσα να δημοσιευτεί και κατάλογος ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με την Πρόσκληση.

Λόγω πολύ στενών χρονικών προθεσμιών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, την επιλογή της πρότασης ή των προτάσεων και εν συνεχεία για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της δράσης, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Αρχή δεν θα είναι σε θέση να χορηγήσει περαιτέρω  παράταση για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης.