Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
A A

Δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 09/10/2017 - 11/10/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης Προϋπολογισμός: 8.100.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 016

Η δράση αφορά στη δημιουργία – κατασκευή πέντε (5) Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές και ειδικότερα στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, και Κω.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης