Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης πολιτών τρίτων χωρών
A A

Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης πολιτών τρίτων χωρών

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης Προϋπολογισμός: 1.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 047

Η προκηρυσσόμενη δράση αφορά τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών. Ενδεικτικά, έχει τους ακόλουθους στόχους:
– την ενδυνάμωση προσφύγων και μεταναστών μέσω της συμμετοχής τους στο δημόσιο χώρο,
– την ενίσχυση της ενταξιακής πορείας προσφύγων και μεταναστών,
– τη βελτίωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των πολιτισμών των κοινωνιών προέλευσης και της κοινωνίας υποδοχής,
– την ανταλλαγή διαφορετικών πολιτισμικών και ιστορικών εμπειριών και εστίαση στα ιστορικά και πολιτισμικά κοινά σημεία μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών,
– τη δημιουργία διαπολιτισμικής σύνδεσης μεταξύ του πολιτισμού της χώρας καταγωγής και του ελληνικού, καθώς και του ευρωπαϊκού πολιτισμού,
– τη δημιουργία μίας ισορροπημένης δημόσιας εικόνας για διάφορα θέματα μετανάστευσης και ένταξης,
– την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης