Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών
A A

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 02/06/2017 - 05/07/2017 Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας Προϋπολογισμός: 175.000 € Κωδικός Πρόσκλησης: 010

Η δράση αφορά στην εφαρμογή δύο (2) πιλοτικών προγραμμάτων αγροτικής εκπαίδευσης σε 200 πρόσφυγες, ηλικίας 15-18 ετών, που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα Αρχεία