Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Εκπαίδευση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων
A A

Εκπαίδευση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 300.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 025

Η προκηρυσσόμενη Δράση αφορά στην εκπαίδευση συνοριοφυλάκων- στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης συνόρων.

Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων του ανωτέρω προσωπικού για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων συνοριακής φύλαξης που επιτελούν σύμφωνα με τις καταστατικές αρμοδιότητες και την πολιτειακή αποστολή του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης  στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης