Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ
A A

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 13/06/2017 - Εξάντληση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. / Μονάδα Γ΄ Προϋπολογισμός: 290.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 012

Οι δράσεις περιλαμβάνουν ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την λειτουργική καθώς και την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής και διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Τ.Α.Μ.Ε. και του Εθνικού Προγράμματος Τ.Ε.Α. αντίστοιχα.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης