Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό
A A

Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 24/01/2018 έως 18/04/2018 Δικαιούχοι: •Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής
•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης / Τμήματα Αδειών Διαμονής
Προϋπολογισμός: 2.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 021

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης και των τμημάτων αδειών διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Διευθύνσεων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης ή/και ανανέωσης αδειών διαμονής μεταναστών και την ομαλή ένταξή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η χρηματοδότηση αφορά στην ενίσχυση των υπηρεσιών για 12 μήνες.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης