Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση παραμέτρων του EUROSUR μέσω της προμήθειας ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων
A A

Ενίσχυση παραμέτρων του EUROSUR μέσω της προμήθειας ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 16.400.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 043

Η προκηρυσσόμενη Δράση αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της προμήθειας ενσωματωμένων και φορητών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για τα πλωτά μέσα του ΛΣ/ΕΛΛ.ΑΚΤ, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης