Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
A A

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και και Πέμπτη 31/12/2020. Δικαιούχοι: - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Εξωτερικών
Προϋπολογισμός: 43.144.566,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 041

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, οι προτάσεις μπορεί να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες / τομείς:

  1. Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)
  2. Schengen Information System (SIS)
  3. Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων ΤΠΕ.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης