Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
A A

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και και Πέμπτη 31/12/2020. Δικαιούχοι: - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Εξωτερικών
Προϋπολογισμός: 43.144.566,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 041

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, οι προτάσεις μπορεί να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες / τομείς:

  1. Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)
  2. Schengen Information System (SIS)
  3. Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων ΤΠΕ.

Συνημμένα Αρχεία