Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού
A A

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και Τρίτη 31/03/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Προϋπολογισμός: 20.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 038

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για τον έλεγχο
και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού,
εκπαίδευσης και απαραίτητου εξοπλισμού αυτού, από τις υπηρεσιακές μονάδες που είναι
αρμόδιες για τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Η χρηματοδότηση
των ανωτέρω μέσω της δράσης θα έχει διάρκεια 12 μηνών.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης