Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και πλωτών επιχειρησιακών μέσων για την επιτήρηση και τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων
A A

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και πλωτών επιχειρησιακών μέσων για την επιτήρηση και τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Aπό την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 28/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 20.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 048

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας της χώρας για τον έλεγχο και την επιτήρηση και εν γένει την ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων μέσω της ενίσχυσης των μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δράσεις δύναται να περιλαμβάνουν:
-Την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποστολής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων
-Την προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων προκειμένου να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η επιχειρησιακή ικανότητα ανταπόκρισης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλασσίων συνόρων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης