Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων
A A

Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 9.300.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 042

Η προκηρυσσόμενη Δράση αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της προμήθειας ιματισμού και εξειδικευμένου επιχειρησιακού εξοπλισμού για τα στελέχη του, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης