Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας για υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
A A

Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας για υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Προϋπολογισμός: 28.200.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 045

Η προκηρυσσόμενη Δράση αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, για υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολύ σοβαρές προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης