Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της υλοποίησης πρακτικής άσκησης δοκίμων Λιμενοφυλάκων στις Λιμενικές αρχές παραμεθορίου
A A

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της υλοποίησης πρακτικής άσκησης δοκίμων Λιμενοφυλάκων στις Λιμενικές αρχές παραμεθορίου

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 28/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 1.100.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 049

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας της χώρας για τον έλεγχο και την επιτήρηση και εν γένει την ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων μέσω της ενίσχυσης των Λιμενικών Αρχών των περιοχών του Ανατολικού Αιγαίου, της Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη στελέχωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, κρίθηκε απαραίτητο τα ενενήντα οκτώ (98) στελέχη που ολοκληρώνουν ήδη την εκπαίδευσή τους ως Δόκιμοι Λιμενοφύλακες να πραγματοποιήσουν την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση που θα πιστοποιεί και την επιτυχή ολοκλήρωσή της σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα και Λιμενικές Αρχές των περιοχών του Ανατολικού Αιγαίου, της Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής.
Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η αμεσότερη ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις διενεργούμενες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της επιτήρησης των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι την εμπειρία και τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν τα στελέχη από τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση θα την αξιοποιήσουν με την συνεπακόλουθη τοποθέτησή τους στα εν λόγω πλωτά επιχειρησιακά μέσα και Λιμενικές Αρχές.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης