Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με ανθρώπινο δυναμικό, για τις ανάγκες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα, στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης Σύνορα
A A

Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με ανθρώπινο δυναμικό, για τις ανάγκες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα, στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης Σύνορα

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης έως 31 Δεκεμβρίου 2021 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Προϋπολογισμός: 2.250.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 046

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης που βρίσκονται στις περιοχές των ελληνικών συνόρων, με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της ΥΠ.Υ.Τ. και να εφαρμόζονται οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης