Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της
A A

Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της

Εθνικό Πρόγραμμα: TEA Περίοδος Υποβολής: 24/04/2018 - 25/04/2018 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 1.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 023

Η δράση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη συνέχιση χρηματοδότησης της δράσης «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της», η οποία χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έως 30/04/2018. Η εν λόγω δράση αφορά στην ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.), τη λειτουργία των οποίων συντονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η ικανότητα υποδοχής της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών και των αιτούντων άσυλο. Συγκεκριμένα, η συνέχιση της χρηματοδότησης αφορά στην ανανέωση των συμβάσεων εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2017 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (αρ. πρωτ. 16.1/9629/10.8.17 – ΑΔΑ: 685Τ465ΧΘΕ-Φ1Φ)  από 1/5/2018 και για 12 μήνες.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης