Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Επείγουσα παρέμβαση για κάλυψη αναγκών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)
A A

Επείγουσα παρέμβαση για κάλυψη αναγκών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 5.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 044

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο, Χίο, καθώς και στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα κλπ.), για το έτος 2020. Επιπλέον, η δράση αφορά στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και τη διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων Κ.Υ.Τ.

Συνημμένα Αρχεία