Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
A A

Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 11/12/2017 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: • Διευθύνσεις ή εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
• Διεθνείς Οργανισμοί,
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενοι φορείς τους,
Προϋπολογισμός: 50.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 019

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, οι οποίες είτε λειτουργούν, είτε πρόκειται να λειτουργήσουν. Η χρηματοδότηση αφορά στη λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων για 12 μήνες.

Βασικός στόχος της επιχορήγησης των Δομών Φιλοξενίας είναι η υποστήριξη των ήδη λειτουργουσών δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και η δημιουργία νέων δομών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού παιδιών, η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας τους και η σταδιακή προετοιμασία τους για την ενηλικίωσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.amifisf@mnec.gr

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ενημέρωση 09.05.18)  Τελευταία Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ενημέρωση 26.01.18)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ενημέρωση 28.12.17) 

Συνημμένα Αρχεία