Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
A A

Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης

Εθνικό Πρόγραμμα: TEA Περίοδος Υποβολής: 28/12/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 62.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 029

H προκηρυσσόμενη Δράση στοχεύει στην προστασία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της Ε.Ε. με την έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Maritime Domain Awareness) σε πραγματικό χρόνο και επί 24ώρου βάσεως.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης