Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων Αττικής
A A

Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων Αττικής

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 03/08/2018 - 30/11/2018 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 2.200.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 027

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων Αττικής. Η χρηματοδότηση αφορά στη λειτουργία της εν λόγω ανοιχτής δομής από την επομένη της ημερομηνίας λήξης προηγούμενης χρηματοδότησης της λειτουργίας της από άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (π.χ. EMAS) και για 12 μήνες.
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και ασφαλούς επιπέδου διαβίωσης όλων των αιτούντων εθελούσιας επιστροφής που διαμένουν στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας, το οποίο θα επιτρέπει την προστασία της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών προετοιμασίας της επιστροφής τους στις χώρες καταγωγής τους.

Συνημμένα Αρχεία