Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Λειτουργική Ενίσχυση των Επιχειρησιακών Μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της διαχείρισης των Θαλασσίων Συνόρων
A A

Λειτουργική Ενίσχυση των Επιχειρησιακών Μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της διαχείρισης των Θαλασσίων Συνόρων

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 15.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 024

Η προκηρυσσόμενη Δράση στοχεύει στην λειτουργική ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω του εκσυγχρονισμού, της αναβάθμισης και της διατήρησης της λειτουργικής και επιχειρησιακής ικανότητας  των μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης (επιτήρησης) των θαλασσίων συνόρων, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης