Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και από δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
A A

Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και από δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 05/06/2018 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής Προϋπολογισμός: 3.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 026

Η δράση αφορά τις μετακινήσεις, από 01.07.2018, υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα και από τον Έβρο προς την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα προκειμένου να προωθηθούν σε άλλες δομές υποδοχής που λειτουργούν στην ενδοχώρα. Επίσης η δράση αφορά και μετακινήσεις από τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στις κατά περίπτωση αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης