Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)
A A

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 14/03/2018 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) με διερμηνείς για την κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). Οι υπηρεσίες διερμηνείας αποτελούν κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας και της αποστολής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) που αφορά στην αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης