Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους
A A

Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 03/11/2017 - 20/11/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 63.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 017

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο, Χίο, καθώς και στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα κλπ.), για το έτος 2018. Επιπλέον, η δράση αφορά στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και τη διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων Κ.Υ.Τ.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης