Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόγραμμα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
A A

Πρόγραμμα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 31/05/2019 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προϋπολογισμός: 5.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 034

Η δράση αφορά στην εφαρμογή προγράμματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της ευημερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών και η εξασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος των ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της λειτρουγίας τριών θεσμών, του μόνιμου επιτρόπου, του εποπτικού  συμβουλίου  επιτροπείας  και  της   Διεύθυνσης  προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο ΕΚΚΑ.

Οι ωφελούμενοι ανήκουν στην πληθυσμιακή κατηγορία των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών. Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο ανήλικος, οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή χωρίς  να συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο.

Η δράση επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της επιτροπείας μέσω της πρόσληψης 180 Επιτρόπων και 20 Συντονιστών.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης