Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μέσω καταλόγου
A A

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μέσω καταλόγου

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME/TEA Περίοδος Υποβολής: 05/03/2018 - 20/03/2018 Δικαιούχοι: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισμός: 37.200,00€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου: «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού» των Δράσεων με MIS 5009752 και 5010481 της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.ΑΠ.

Συνημμένα Αρχεία