Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μέσω καταλόγου
A A

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση μέσω καταλόγου

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 28/07/2018 - 09/08/2018 Δικαιούχοι: Ματθαίος ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 74.400€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης για τα έργα 1,2,3,4,5 της Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» με δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων»

Συνημμένα Αρχεία