Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου
A A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 27/12/2019 - 01/01/2020 Δικαιούχοι: REMACO Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ETAM A.E
European profiles Α.Ε
Προϋπολογισμός: 60.000,00€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του Έργου ‘Εκπόνηση  μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους λειτουργίας για την φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε διαμερίσματα στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ’

Συνημμένα Αρχεία