Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου
A A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 15/04/2020 - 27/04/2020 Δικαιούχοι: Φλώριος ΓΛΕΖΟΣ Προϋπολογισμός: 12.400,00€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’  της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’

Συνημμένα Αρχεία