Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’
A A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’ της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 21/11/2019 - 02/12/2019 Δικαιούχοι: 1. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Α.Ε.
2. REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε
Προϋπολογισμός: 30.000,00€

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην υποστήριξη της Μονάδας Β’ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης των ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Συνημμένα Αρχεία