Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’  της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’
A A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’  της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 23/11/2018 - 05/12/2018 Δικαιούχοι: Ατομική Επιχείρηση Φλώριος Γλέζος Προϋπολογισμός: 26.000,00€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’  της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’

Συνημμένα Αρχεία