Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του Έργου …
A A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του Έργου …

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 27/12/2019 - 07/01/2020 Δικαιούχοι: 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.,
2. ΑΠΟΨΗ- Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης Α.Ε.
3. European profiles Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 60000€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του Έργου ‘Εκπόνηση  μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους λειτουργίας ανά είδος φιλοξενίας’

Συνημμένα Αρχεία