Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου
A A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 10/10/2019 - 20/10/2019 Δικαιούχοι: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Προϋπολογισμός: 11.160,00€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’  της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’

Συνημμένα Αρχεία