Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών, και εναέριων μέσων για την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής
A A

Ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών, και εναέριων μέσων για την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 11/10/2016 - 25/10/2016 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Προϋπολογισμός: 60.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 004

Η προκηρυσσόμενη δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στα σύνορα της χώρας λόγω των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών και εναέριων μέσων για την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης