Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα
A A

Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 20/09/2016 - 31/10/2016 Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας Προϋπολογισμός: 7.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 002

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων, ηλικίας έως 15 ετών, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικών μονάδων της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης και σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων. Η εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων συνίσταται κυρίως στην εκμάθηση των ελληνικών, ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και σε άλλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες.

 

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης