Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας και παιδιών από νησιά του ανατολικού Αιγαίου στην ηπειρωτική χώρα
A A

Μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας και παιδιών από νησιά του ανατολικού Αιγαίου στην ηπειρωτική χώρα

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 29/09/2016 - 10/10/2016 Δικαιούχοι: Γενική Γραμματεία Συντονισμού Προϋπολογισμός: 5.000.000 € Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Η δράση αφορά στην μεταφορά υπηκόων και παιδιών τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα, μετά την ταυτοποίησή τους, κατά την περίοδο 31.10.2015 έως 31.12.2015, προκειμένου να προωθηθούν σε ανοιχτές δομές υποδοχής που λειτουργούν στην ενδοχώρα.

 

Συνημμένα Αρχεία