Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Τεχνική Βοήθεια
A A

Τεχνική Βοήθεια

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 01/08/2016 - 31/10/2022 Δικαιούχοι: ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 200.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο εθνικό πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «Τεχνική Βοήθεια»

 

Συνημμένα Αρχεία