Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Τεχνική Βοήθεια
A A

Τεχνική Βοήθεια

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 09/03/2017 - 15/03/2017 Δικαιούχοι: ΕΥ ΣΥ ΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 400.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων αξιολόγησης κατά την διάρκεια υλοποίησης  των Εθνικών Προγραμμάτων του  Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων των ανωτέρω Ταμείων.

 

 

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης