Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης
A A

Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 15/11/2019-31/03/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής
Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 037

Η πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση των λογισμικών εφαρμογών του υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής  με στόχο να καλυφθούν οι νομοθετικές και διοικητικές μεταβολές που έχουν επέλθει.

Συνημμένα Αρχεία