Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Αναβάθμιση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Κτιρίων για τη φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων
A A

Αναβάθμιση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Κτιρίων για τη φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 10/04/2017 - 31/07/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Προϋπολογισμός: 3.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 008

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση, ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και εποπτευόμενων φορέων αυτής, προκειμένου να λειτουργήσουν ως Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης