Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενίσχυση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό
A A

Ενίσχυση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 02/02/2017 - 02/03/2017 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 3.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), κυρίως των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η επιχειρησιακή ικανότητα της ΥΠ.Υ.Τ. και να ολοκληρώνονται άμεσα και έγκαιρα οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα.

 

 

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης