ΤΑΜΕ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Eπιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 29/09/2016 - 10/10/2016 Δικαιούχοι: Γενική Γραμματεία Συντονισμού Προϋπολογισμός: 5.000.000 € Κωδικός Πρόσκλησης: 003
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 20/09/2016 - 31/10/2016 Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας Προϋπολογισμός: 7.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 002
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 29/08/2016 - 22/12/2016
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 01/08/2016 - 31/10/2022 Δικαιούχοι: ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 200.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης