ΤΕΑ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ) Προϋπολογισμός: 30.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 050
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 28/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 1.100.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 049
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Aπό την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 28/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 20.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 048
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης έως 31 Δεκεμβρίου 2021 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Προϋπολογισμός: 2.250.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 046
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Προϋπολογισμός: 28.200.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 045
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 16.400.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 043
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 9.300.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 042
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και και Πέμπτη 31/12/2020. Δικαιούχοι: - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Εξωτερικών
Προϋπολογισμός: 43.144.566,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 041
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018 - Πλήρωση θέσεων
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και Τρίτη 31/03/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Προϋπολογισμός: 20.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 038

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προσκλήσεις