ΤΕΑ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Προϋπολογισμός: 28.200.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 045
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και και Πέμπτη 31/12/2020. Δικαιούχοι: - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Εξωτερικών
Προϋπολογισμός: 43.144.566,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 041
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018 - Πλήρωση θέσεων
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και Τρίτη 31/03/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Προϋπολογισμός: 20.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 038
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 30/05/2019 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) / Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 8.600.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 033
Εθνικό Πρόγραμμα: TEA Περίοδος Υποβολής: 28/12/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 62.000.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 029
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 300.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 025
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 07/06/2018 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Προϋπολογισμός: 15.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 024
Εθνικό Πρόγραμμα: TEA Περίοδος Υποβολής: 24/04/2018 - 25/04/2018 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 1.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 023
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 14/03/2018 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προσκλήσεις